• PROGRAMINIAI
    SPRENDIMAI IR
    KONSULTACIJOS

Bendrovės pagrindinė veikla – informacinių technologijų ir konsultacinė veikla. Specializacija – informacinių sistemų vystymas ir sistemų priežiūra viešojo sektoriaus subjektams.

1. Kuriame specializuotas IT sistemas pagal klientų poreikius
2. Teikiame konsultacijas IT sistemų naudojimo, apskaitos, veiklos valdymo klausimais
3. Teikiame IT sistemų priežiūros paslaugas

Buhalterinė apskaita

Pirkimai, pardavimai, ilgalaikis turtas, atsargos, darbo užmokestis, atsiskaitymai ir kita.

Finansų valdymas

Biudžeto planavimas, sudarymas, vykdymas ir kontrolė.

Strateginis planavimas ir veiklos vykdymas

Strateginis plėtros planas, strateginis veiklos planas.

Dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo sistema, veiklomis paremtas procesų vykdymas, el. kvalifikuotas parašas (ADOC).

Investicinių projektų valdymas

Projektų biudžeto pagal veiklas planavimas, vykdymas ir kontrolė, Gantt diagrama.

Mokesčių ir kitų įmokų už suteiktas paslaugas administravimas

Mokesčio tarifikacijos valdymas, mokėtojų bazės administravimas, integracija su buhalterine apskaita.

Apskaitos duomenų konsolidavimas

Konsoliduojamų įstaigų apskaitos duomenų bazė.

Ataskaitos

VSAFAS, VSA finansinių ataskaitų paketas, biudžeto vykdymo ataskaitos, konsoliduotos ataskaitos, įvairios analitinės ataskaitos.