Apie mus


Bendrovės pagrindinė veikla – informacinių technologijų ir konsultacinė veikla.

­  Šiuo metu aptarnaujame daugiau nei 250 organizacijų. Pagrindiniai mūsų klientai – savivaldybių administracijos, iždai, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos bei verslo įmonės. UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ kuriamos ir prižiūrimos sistemos yra kritinio svarbumo ir turi labai platų funkcionalumą. Kiekvieną dieną savivaldybėse ir joms priklausančiose biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose bei verslo įmonėse vyksta daugybė įvairių, sudėtingų procesų ir operacijų. Kasdieninėje veikloje persipina skirtingų sričių specialistų užduotys, vyksta procesai ir dalinimasis duomenimis tarp įvairių organizacinių padalinių ir trečių šalių sistemų. Informacinių sistemų pagalba valdomi veiklos procesai, strateginių tikslų monitoringas, įstaigos dokumentų srautai, vykdoma detali buhalterinė bei finansų apskaita. Atitinkamai ketvirčių ir metų pabaigoje formuojami tarpinės ir metinės biudžeto vykdymo bei finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkiniai ir įstaigos poreikiams pritaikytos konsoliduotos bei įvairios analitinės ataskaitos. Mūsų klientai vertina tai, kad jų veiklai naudojamos sistemos yra integruotos, visas darbas atliekamas vienoje sistemoje. Lietuvoje tokiu integracijos lygiu nepasižymi nei viena sistema. Sistemų valdymo konsultacijų specialistai padeda įstaigoms vykdyti efektyvią veiklą, pagal klientų poreikius nuolat tobulina sistemų funkcionalumą ir sprendžia kasdienėje veikloje iškilusias problemas.